Baggrund

Den første Ambu-pose blev konstrueret i 1956 ud fra et princip om, at gummiposen skulle kunne udvide sig selv og automatisk være klar til næste indblæsning af luft.

I dag bruges begrebet 'to ambu' generelt om pose-ventilering på engelsk.

Baggrund

Holger & Ruth Hesse's Mindefond er oprettet i 1997 med det formål at yde støtte til forskning og udvikling inden for naturvidenskaberne. Støtte ydes primært til forskning og udvikling af metoder og apparatur inden for anæstesiologien eller til akut behandling af lunge- og kredsløbsproblemer - herunder også til innovationsskabende metoder og apparatur, der anvender machine learning, kunstig intelligens (AI) og digitalisering (fx big data).


Støtten ydes i form af legater til såvel enkeltpersoner som institutioner og lignende.


Læs mere under Sådan ansøger duBestyrelsen

Bestyrelsen i Holger og Ruth Hesse's Mindefond består af:


  • Inga Hesse Kovstrup, cand.ling.merc, formand for Holger og Ruth Hesse's Mindefond
  • Niels-Jørgen Kovstrup, civiling., HD
  • Peter Anthony Berlac, overlæge, anæstesiologisk afdeling, Hvidovre Hospital
  • Jens Frimann, B.Sc. in Mechatronic Eng., MMT, Senior Vice President, Front-end System Innovation - Ambu A/SOm videnskabsmanden Holger Hesse og hustru Ruth Hesse 

Holger Hesse blev født i Berlin i 1900 af en dansk mor og en tysk far.

Holger Hesse var videbegærlig, nysgerrig og innovativ af natur og kom som ganske ung i ingeniørpraktik hos hvidevare- og værktøjsproducenten AEG. På grund af sine store naturvidenskabelige evner og innovative måde at gribe produktudvikling an på blev han udvalgt til et års specialuddannelse hos General Electric i USA.


Tilbage i Tyskland fik han sin doktorgrad som ingeniør og blev leder af en medico-teknisk fabrik. Men 2. verdenskrig nærmede sig, og Holger Hesse søgte derfor til Danmark. I Danmark fulgte Holger Hesse sine innovative evner og påbegyndte udvikling af livreddende produkter på basis af et lån fra Otto Mønsted-fonden på 12.000 kr. Det første produkt der blev fremstillet var Sicca-hæmometret. På basis af dette blev virksomheden Testa-Laboratorium grundlagt i 1937.


Holger Hesse bosatte sig senere i en lille lejlighed med kælder i Vedbæk. Kælderen var rammen om udvikling og produktfremstilling, mens selve lejligheden blev rammen om et familieliv med Ruth Westheimer og deres tre døtre.

 

Ved Holger Hesses død i 1967 overtog Ruth Hesse ledelsen af virksomheden, som fortsat gennemgik en rivende international udvikling. Ruth Hesse døde ved en bilulykke i forbindelse med en lægekongres i Nairobi i 1979.


Virksomheden har siden har skiftet navn til Ambu A/S og er i dag børsnoteret.

Hesse-familiens efterkommere er stadig aktionærer i selskabet.


Holger & Ruth Hesse's Mindefond

adresse    Brandsøvej 17, 7000 Fredericia

telefon     61 69 31 25 eller 40 85 41 25

mail           info@hessesmindefond.dk

web            www.hessesmindefond.dk

cvr              20417374