Formål & baggrund

Den første Ambu-pose blev konstrueret i 1956 ud fra et princip om, at gummiposen skulle kunne udvide sig selv og automatisk være klar til næste indblæsning af luft.

I dag bruges begrebet 'to ambu' generelt om pose-ventilering på engelsk.

Formål & baggrund

Holger & Ruth Hesse's Mindefond er oprettet i 1997 med det formål at yde støtte til forskning og udvikling inden for naturvidenskaberne. Støtten ydes primært til forskning og udvikling af metoder og apparatur inden for anæstesiologien eller til akut behandling af lunge- og kredsløbsproblemer. Støtten ydes i form af legater til såvel enkeltpersoner som institutioner og lignende.

 

Kriterier

Fonden udvælger legatmodtagere efter følgende kriterier:

 

 • Forskning og udvikling af metoder og apparatur inden for anæstesiologien
 • Akut behandling af lunge- og kredsløbsproblemer
 • Forskning og udvikling af metoder og apparatur inden for smertebehandling
 • Forskning og udvikling af metoder og apparatur inden for det prehospitale område
 • Konference-deltagelse
 • Studieophold i udland
 • Enkeltpersoner
 • Institutioner

 

Legater

Der uddeles legater af varierende størrelse.

Hidtil har den årlige uddeling ligget på mellem 100.00 - 200.000 kr. om året.

Ansøgningsfrist 1. oktober hvert år.

Læs mere under Sådan ansøger du

 

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Holger og Ruth Hesse's Mindefond består af:

 

 • Inga Hesse Kovstrup, cand.ling.merc, formand for Holger og Ruth Hesse's Mindefond
 • Niels-Jørgen Kovstrup, civiling., HD
 • Peter Anthony Berlac, MHM, Overlæge og enhedschef for Præhospital Akutmedicin - Region Hovedstaden
 • Jens Frimann, B.Sc. in Mechatronic Eng., MMT, Vice President, Front-end System Innovation - Ambu A/S

 

 

Om videnskabsmanden Holger Hesse og hustru Ruth Hesse

Holger Hesse blev født i Berlin i 1900 af en dansk mor og en tysk far.

Holger Hesse var videbegærlig og nysgerrig af natur og kom som ganske ung i ingeniørpraktik hos hvidevare- og værktøjsproducenten AEG. På grund af sine store evner inden for matematik og naturfag blev han udvalgt til et års specialuddannelse hos General Electric i USA.

 

Tilbage i Tyskland fik han sin doktorgrad som ingeniør og blev leder af en medico-teknisk fabrik. Men 2. verdenskrig nærmede sig, og Holger Hesse søgte derfor til Danmark. I Danmark påbegyndte Holger Hesse sine udviklingsaktiviteter på basis af et lån fra Otto Mønsted-fonden på 12.000 kr. Det første produkt der blev fremstillet var Sicca-hæmometret. På basis af dette blev virksomheden Testa-Laboratorium grundlagt i 1937.

 

Holger Hesse bosatte sig senere i en lille lejlighed med kælder i Vedbæk. Kælderen var rammen om udvikling og produktfremstilling, mens selve lejligheden blev rammen om et familieliv med Ruth Westheimer og deres tre døtre.

Ved Holger Hesses død i 1967 overtog Ruth Hesse ledelsen af virksomheden, som fortsat gennemgik en rivende international udvikling. Ruth Hesse døde ved en bilulykke i forbindelse med en lægekongres i Nairobi i 1979.

 

Virksomheden har siden har skiftet navn til Ambu A/S og er i dag børsnoteret.

Hesse-familiens efterkommere er stadig aktionærer i selskabet.

Holger & Ruth Hesse's Mindefond

 

adresse Brandsøvej 17, 7000 Fredericia

telefon 61 69 31 25 eller 40 85 41 25

mail info@hessesmindefond.dk

web www.hessesmindefond.dk

cvr 20417374