Støttede projekter

Foto: Holger Hesse i laboratoriet under udviklingen af blodtryksmåleren Manotesten, som blev sat i produktion i Testa-Laboratorium i 1952.

Støttede projekter

2018

 

60.000 kr.

Projekt: Vurdering af hurtig diagnose vha. laktatmåling i blodprøver i ambulancer

Ph.d.studium

Region Syddanmark

Læge Louise Houlberg Hansen

 

47.000 kr.

Projekt: Hjertestop på hospital - Studier om hjertestop-hold

Ph.d. studium

Læge Kasper Glerup Lauridsen

Forskningsenheden, Regionshospitalet Randers, tilknyttet Center for Akutforskning, Århus Universitetshospital

 

45.000 kr.

Præsentation af projekt på konference: Anvendelsen af frysetørret plasma ved akutlægebilerne i Region Hovedstaden

Forskningsstuderende, stud.med. Harald Welling

 

20.000 kr.

Forskningsophold på Beth Deaconess Medical Center, Harvard Medical School for undersøgelse af effekten af temperaturregulering efter hjertestop

Stud.med. Anne Kirstine Højer-Nielsen

 

17.000 kr.

Projekt: Anvendelighed af matematisk konverteret venøs blodprøve til arterielle blodgas værdier til klinisk monitorering

Ph.d.studium

Læge Mads Lumholdt

Aalborg Universitet, Anæstesiologisk Afd.

 

2017

 

66.000

Projekt: Undersøgelse med henblik på, om man kan be- eller afkræfte blodprop i hjertet ved at sammenholde målinger af hjertemarkør taget ved indlæggelse og ved 1 time.

Læge Camilla Hansen

Forskningsenheden, Regionshospitalet Randers, tilknyttet Center for Akutforskning, Århus Universitetshospital

 

66.000 kr.

Projekt: Akut medicinsk behandling af kredsløbssvigt som følge af blodprop i lungerne

Læge og Ph.d. stud., Mads Dam Lyhne

Hjertemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital

 

66.000 kr.

Projekt: Undersøgelse af betydningen af anæstesiformen til kræftkirurgi for at mindske risikoen for tilbagefald.

Læge og ph.d.stud., Børch Hasselager

Center for Surgical Science, Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitets Hospital

 

 

2016

 

64.000 kr.

Projekt: Potentiale af blodanalyse i ambulancer

Læge, ph.d.stud. Sophie-Charlott Seidenfaden

Institut for Klinisk Medicin - Præhospitalet

Aarhus Universitetshospital

 

30.000 kr

Projekt: Effekt af Q10 til forebyggelse af hjerneskade efter hjertestop

Læge, ph.d.stud. Mathias J. Holmberg

Center for Akutforskning

Aarhus Universitetshospital

 

20.000 kr.

Projekt: Måling af in vivo nitrogenoxid under hyperbar oxygenbehandling af akut kulilte og cyanidforgiftning

Skolarstipendiat, stud.med. Lærke Bruun Madsen

Laboratorium for hyperbar Medicin, Trykkammeret afd. 4092

Hovedortocentret, Rigshospitalet, København

 

20.000 kr.

Projekt: Oxygen Consumption in the critically ill

Stud.med. Nikola Stankovic

Center for Akutforskning

Aarhus Universitetshospital

 

20.000 kr.

Projekt: Supervision af yngre lægers brug af ultralyd via internettet

Forskningsstuderende Stig Holm Jensen

Aarhus Universitetshospital

 

15.000 kr.

Projekt: Studieophold i forbindelse med ph.d. vedr. sedation af kritisk syge i respirator

Læge ph.d.stud. Helene Korvenius Nedergaard

Afdelingen for Anæstesiologi og Intensive Care

Lillebælt Hospital, Kolding

 

14.000 kr.

Projekt: Undersøgelse af brug af standardiseret telefonvejledning ved genoplivning efter hjertestop

Læge Katrine Bjørnshave

Torshavn

 

12.000 kr.

Poster til konference, AHA: Elderly Laypersons are Reluctant to Initiate Cardiopulmonary Resusitation

Lise Qvirin Krogh

Center for Akutforskning

Aarhus Universitetshospital

 

Holger Hesse i laboratoriet under  udviklingen af blodtryksmåleren  Manotesten, som blev sat i  produktion i Testa- Laboratorium i 1952.

Holger & Ruth Hesse's Mindefond

 

adresse Brandsøvej 17, 7000 Fredericia

telefon 61 69 31 25 eller 40 85 41 25

mail info@hessesmindefond.dk

web www.hessesmindefond.dk

cvr 20417374