Støttede projekter

Foto: Holger  Hesse i laboratoriet under udviklingen af blodtryksmåleren Manotesten, som blev sat i produktion i Testa-Laboratorium i 1952.

Støttede projekter


2019


44.000 kr.

Projekt: Studieophold i Danmark for en mozambiquansk læge + dansk læge/sygeplejerske på undervisningsophold i Mozambique

Anja Poulsen, overlæge, ph.d. 

BørneUngeKlinikken

Rigshospitalet 


50.000 kr.

Projekt: Newborn Emergency Outcome - Innovative strategies in management of newborn emergencies in low- and middle-income countries

Charlotte Holm Hansen, læge, ph.d. studerende

Enhed for global sundhed

BørneUngeKlinikken

Rigshospitalet

 

60.000 kr.

Projekt: Væskebehandling af patienter med sepsis i akutmodtagelsen

Marie K. Jessen, læge, ph.d. studerende

Aarhus Universitetshospital

Center for Akutforskning 


2018


60.000 kr.

Projekt: Vurdering af hurtig diagnose vha. laktatmåling i blodprøver i ambulancer

Louise Houlberg Hansen, læge, ph.d.studium

Region Syddanmark


47.000 kr.   

Projekt: Hjertestop på hospital - Studier om hjertestop-hold

Ph.d. studium

Kasper Glerup Lauridsen, læge

Forskningsenheden, Regionshospitalet Randers, tilknyttet Center for Akutforskning, Århus Universitetshospital


45.000 kr.

Præsentation af projekt på konference: Anvendelsen af frysetørret plasma ved akutlægebilerne i Region Hovedstaden

Harald Welling, forskningsstuderende, stud.med. 


20.000 kr.

Forskningsophold på Beth Deaconess Medical Center, Harvard Medical School for undersøgelse af effekten af temperaturregulering efter hjertestop

Anne Kirstine Højer-Nielsen, stud.med.


17.000 kr.

Projekt: Anvendelighed af matematisk konverteret venøs blodprøve til arterielle blodgas værdier til klinisk monitorering

Mads Lumholdt, læge, ph.d.studium

Aalborg Universitet, Anæstesiologisk Afd.


2017


66.000

Projekt: Undersøgelse med henblik på, om man kan be- eller afkræfte blodprop i hjertet ved at sammenholde målinger af hjertemarkør taget ved indlæggelse og ved 1 time.

Camilla Hansen, læge

Forskningsenheden, Regionshospitalet Randers, tilknyttet Center for Akutforskning, Århus Universitetshospital


66.000 kr.

Projekt: Akut medicinsk behandling af kredsløbssvigt som følge af blodprop i lungerne

Mads Dam Lyhne, læge og ph.d.

Hjertemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital


66.000 kr.

Projekt: Undersøgelse af betydningen af anæstesiformen til kræftkirurgi for at mindske risikoen for tilbagefald.

Børch Hasselager, læge og ph.d. stud.

Center for Surgical Science, Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitets Hospital2016


64.000 kr.

Projekt: Potentiale af blodanalyse i ambulancer

Sophie-Charlott Seidenfaden, læge og ph.d.stud.

Institut for Klinisk Medicin - Præhospitalet

Aarhus Universitetshospital


30.000 kr

Projekt: Effekt af Q10 til forebyggelse af hjerneskade efter hjertestop

Mathias J. Holmberg, læge og ph.d.stud.

Center for Akutforskning

Aarhus Universitetshospital


20.000 kr.

Projekt: Måling af in vivo nitrogenoxid under hyperbar oxygenbehandling af akut kulilte og cyanidforgiftning

Lærke Bruun Madsen, skolarstipendiat, stud.med.

Laboratorium for hyperbar Medicin, Trykkammeret afd. 4092

Hovedortocentret, Rigshospitalet, København


20.000 kr.

Projekt: Oxygen Consumption in the critically ill   

Nikola Stankovic, stud. med.

Center for Akutforskning

Aarhus Universitetshospital


20.000 kr.

Projekt: Supervision af yngre lægers brug af ultralyd via internettet

Stig Holm Jensen, forskningsstuderende 

Aarhus Universitetshospital


15.000 kr.

Projekt: Studieophold i forbindelse med ph.d. vedr. sedation af kritisk syge i respirator

Helene Korvenius Nedergaard, læge ph.d.stud. 

Afdelingen for Anæstesiologi og Intensive Care

Lillebælt Hospital, Kolding


14.000 kr.

Projekt: Undersøgelse af brug af standardiseret telefonvejledning ved genoplivning efter hjertestop

Katrine Bjørnshave, læge

TorshavnHolger Hesse i laboratoriet under  udviklingen af blodtryksmåleren  Manotesten, som blev sat i  produktion i Testa- Laboratorium i 1952.


Holger & Ruth Hesse's Mindefond

adresse    Brandsøvej 17, 7000 Fredericia

telefon     61 69 31 25 eller 40 85 41 25

mail           info@hessesmindefond.dk

web            www.hessesmindefond.dk

cvr              20417374