Fondens baggrund

Den første Ambu-pose blev konstrueret i 1956 ud fra et princip om, at gummiposen skulle kunne udvide sig selv og automatisk være klar til næste indblæsning af luft.

I dag bruges begrebet 'to ambu' generelt om pose-ventilering på engelsk.

Baggrund

Holger & Ruth Hesse's Mindefond er oprettet i 1997 med det formål at yde støtte til forskning og udvikling inden for naturvidenskaberne. Støtte ydes primært inden for anæstesiologien og lunge- og kredsløbsproblemer.


Find fondens kriterier og ansøgningsskema her: Sådan ansøger du


Bestyrelsen

Bestyrelsen i Holger og Ruth Hesse's Mindefond består af:


  • Formand: Eva Hesse Lundström, cand.scient.soc, journalist og projektleder
  • Næstformand: Pia Hesse, cand.mag i psyk & comm.
  • Medlem: Peter Anthony Berlac, overlæge, anæstesiologisk afdeling, Hvidovre Hospital
  • Medlem: Jens Frimann,  Vice President, Innovation, Ambu A/S


Om videnskabsmanden Holger Hesse og hustru Ruth Hesse 

Holger Hesse blev født i Berlin i 1900 af en dansk mor og en tysk far.

Holger Hesse var videbegærlig, nysgerrig og innovativ af natur og kom som ganske ung i ingeniørpraktik hos hvidevare- og værktøjsproducenten AEG. På grund af sine store naturvidenskabelige evner og innovative måde at gribe produktudvikling an på blev han udvalgt til et års specialuddannelse hos General Electric i USA.


Tilbage i Tyskland fik han sin doktorgrad som ingeniør og blev leder af en medico-teknisk fabrik. Senere rejste Holger Hesse til Danmark og påbegyndte udvikling af livreddende produkter på basis af et lån fra Otto Mønsted-fonden på 12.000 kr. Det første produkt der blev fremstillet var Sicca-hæmometret. I 1937 grundlagde Holger Hesse virksomheden Testa-Laboratorium 1937.


Holger Hesse bosatte sig senere i en lille lejlighed med kælder i Vedbæk. Kælderen var rammen om udvikling og produktfremstilling, mens selve lejligheden blev rammen om et familieliv med Ruth Westheimer og deres tre døtre.

 

Ved Holger Hesses død i 1967 overtog Ruth Hesse ledelsen af virksomheden, som fortsat gennemgik en rivende international udvikling. Ruth Hesse døde ved en bilulykke i forbindelse med en lægekongres i Nairobi i 1979.


Virksomheden har siden har skiftet navn til Ambu A/S og er i dag børsnoteret.

Hesse-familiens efterkommere er stadig aktionærer i selskabet.