Persondatapolitik

“Jeg havde stiftet bekendtskab med et helt enestående menneske”

Professor Henning Ruben om sit samarbejde med Dr. Ing. Holger Hesse

Persondatapolitik

Sådan håndterer vi dine personlige data

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til 3. mand eller nogen som helst øvrig instans.


Hvis vi har brug for at videregive personoplysninger fx i forbindelse med overrækkelse af legater gennem en for legatet relevant lægefaglig organisation, vil du blive bedt om at give samtykke forinden.


Ifølge databeskyttelsesforordningen skal vi give dig oplysninger vedr. vores håndtering af alle dine personlige data. Du kan læse mere om dine rettigheder, og hvad vi gør for at overholde reglerne her:


Dine rettigheder - læs om fondens persondatapolitik


Hvis du har spørgsmål til vor behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte fondens databeskyttelsesrådgiver via fondens kontaktinfo.