Om Holger og Ruth Hesse

Holger & Ruth Hesse's mindefond


Støtte til livreddende metoder

og medikoteknologi i anæstesiologi

og akutbehandling


Fonden er stiftet til minde om Dr. Ingeniør Holger Hesse (1900 - 1967)

og hustru Ruth Hesse (1918 - 1979).  


Holger Hesse var livet igennem optaget af at udvikle medicoteknisk udstyr,

der kunne redde liv. Hans første produkt var Sicca-hæmometret (1937)

til måling af blodets hæmoglobin. Siden kom livreddende produkter til,

bl.a. Ambu-posen (1956) og Ambu-Fantomet (1959) til træning af genoplivning.


Fondens midler skal bidrage til, at der fortsat udvikles livreddende udstyr

og metoder, primært inden for anæstesiologi og akut behandling af lunge-

og kredsløbsproblemer.   
Find kriterier og fondens online ansøgningsskema her